Proteinelfores, tU-

System

Urin

Synonym

Fraktionerade proteiner i urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.
Ange kortfattat anamnes samt frågeställning på remissen. Ange även aktuellt mätvärde på B-SR, P-CRP, P-Kreatinin och ev. medicinering med steroider, cytostatika och östrogener.

Provtagning

  • 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin, gul propp. Tas från dygnsmängd.
  • Anteckna volym och samlingstid på remissen.
  • Hållbar 1 vecka i kyl. OBS! Urinprov skall EJ förvaras i rumstemperatur.
  • Ingående analyser i gruppen är U-Albumin, U-Kappakedja och U-Lambdakedja
  • Resultaten bedöms och utlåtande skrivs av laboratorieläkare.

Referensintervall

Se bedömning vid läkarutlåtande

Storhet och enhet

Typ, immunglobulinkedjor. Visuell bedömning.

Mätprincip

Zonelektrofores

Ackrediterad

Ja