Litium, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.

Provtagning

 • 5 mL eller 7 mL rör serum med gel (guldgul propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Om spruta används för överföring till rör är det viktigt att Li-heparin inte används som tillsats!
 • Provet skall tas 12 h efter senaste tablettintag. 
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 1 dygn i rumstemperatur

  - 7 dygn i kyl

  -  6 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat.

Referensintervall

Terapeutisk riktområde (steady state; dalvärde) vanligen 0,5-0,8 mmol/L; för detaljerade anvisningar se FASS.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri, kolorimetrisk 

Ackrediterad

Ja