Klorid, tU-

System

Urin, total/tid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) utan tillsats. Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden. Volymen avläses på flaskans gradering.
  • Välblandad urin överföres till ett 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin, med tillhörande överföringsstrå
  • Anteckna volym och samlingstid på remissen.

Referensintervall

Vuxna

110-250 mmol/24h

Barn (kostberoende)

<6år Pojkar/Flickor                 15-40 mmol/24h

6-10 år Pojkar                        36-110 mmol/24h

6-10 år Flickor                        18-74 mmol/24h

10-14 år Pojkar                      64-176 mmol/24h

10-14 år Flickor                      36-173 mmol/24h

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/24h

Mätprincip

Jonselektiv elektrod

Ackrediterad

Nej