Kreatinin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp. Kapillärprov i motsvarande mikrorör
  • Plasman ska avskiljas om den ska förvaras >48 timmar eller vid -20°C. Hållbarhet: 7 dygn i 2-8°C, 3 månader i -20°C.

  • Fr.o.m. 190527 kommer vi i samband med bestämning av kreatinin även lämna ut relativ eGFR baserat på plasmakoncentrationen av kreatinin.

Referensintervall (P-kreatinin)

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - <15 dagar   28 - 81  
15 dagar - <6 månader    9 - 32  
6 månader - <3 år   19 - 46 
3 - 6 år   24 - 49 
6 - 9 år   28 - 51 
9 - 13 år   33 - 63  
13 - 18 år   39 - 77
≥ 18 år   45 - 90  

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 - <15 dagar   28 - 81  
15 dagar - <6 månader     9 - 32  
6 månader - <3 år   19 - 46 
3 - 6 år   24 - 49 
6 - 9 år   28 - 51 
9 - 13 år   33 - 63  
13 - 18 år   44 - 92 
≥ 18 år   60 - 105 

Referensintervall (Pt-eGFR (Krea)relativ)

Ålder   Koncentration
<18 år   Referensintervall saknas
18 - <50 år   80 - 125 mL/min/1,73 m2
50 - <65 år   60 - 110 mL/min/1,73 m2
≥65   > 60 mL/min/1,73 m2

Formel enligt Lund-Malmö reviderad (LMrev), rekommenderad av EQUALIS.
Formeln är inte validerad för barn.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L 

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri 

Ackrediterad

Ja