Magnesium, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i rumstemperatur

    - 7 dygn i kyl

    - 3 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
6 mån - 18 år   0,76 - 1,00
> 18 år   0,70 - 0,95

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L 

Mätprincip

Enzymatisk fotometrisk metod 

Ackrediterad

Ja