Bilirubin konjugerat, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 2 dygn i rumstemperatur

  - 7 dygn i kyl

  - 3 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

 • Bilirubin är mycket ljuskänsligt och skall skyddas för starkt ljus.

Referensintervall

Ålder    
Barn ≤30 dagar   saknas
Vuxna och barn >30 dagar   <6,9

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja