TIBC, P-

System

Plasma

Synonym

Järnbindande kapacitet

Remiss

Beräknas från Transferrinkoncentrationen vid beställning av Transferrin. Ingår i Järngrupp

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 3 dygn i kyl

    - 6 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.
  • Järnmedicin bör sättas ut 1 dygn före provtagningen.
  • Beräknas från Transferrinkoncentrationen.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - <9 v   22- 55
9v - <1 år   28 - 80
1 - 18 år   55 - 85
> 18 år   47 - 80

 

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L 

Ackrediterad

Ja