Glukos, Ldv-

System

Ledvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Ledvätska tas i 5mL Na-Flourid-K-oxalat-rör (grå propp), drar 2mL.
  • Provtagning för P-Glukos skall ske i samband med ledpunktionen.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Ocentrifugerad ledvätska hållbart 30 minuter i rumstemperatur.

Referensintervall

Saknas

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Nej