Hemoglobin, B- (B-Hb)

System

Helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL EDTA-rör (lila kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör. 

  • Hållbarhet och förvaring:

       - 36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
       - Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.

Referensintervall

  Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
    Flickor Pojkar
Barn <1 d 135 - 195 135 - 195
  1 - <4 d 145 - 225 145 - 225
  4 - <10 d 135 - 215 135 - 215
  10 d - <3 v 125 - 205 125 - 205
  3 - <6 v 100 - 180 100 - 180
  6 v - <3 m 90 - 140 90 - 140
  3 - <6 m 95 - 135 95 - 135
  6 m - <2 år 105 - 135 105 - 135
  2 - <6 år 115 - 135 115 - 135
  6 - <12 år 115 - 155 115 - 155
  12 - <18 år 120 - 160 130 - 160
    Kvinnor
Män
Vuxna
≥18 år 117 - 153 134 - 170

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L  

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja