PTH, P-

System

Plasma

Synonym

Parathormon

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL EDTA-rör med gel (pärlemorvit propp)
 • Om kapillärt: EDTA mikrorör utan gel (lila propp)
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 2 dygn i kyl

  - 6 månader i frys

  - Då rör ska förvaras i frys ska plasman vara avpipetterad.

 • Finnålspunktat från misstänkt parathyroideaadenom i lösning innehållande fys. NaCl alt. sterilt vatten.
  5 mL EDTA-rör utan gel (lila propp).

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

1,8 - 11 pmol/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, pmol/L

Mätprincip

Immunkemisk

Ackrediterad

Ja