SHBG, P-

System

Plasma

Synonym

Könshormonbindande globulin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi, lägg till på streckad rad under Kemi (ljusgrön).

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 8 dygn i kyl

    - 3 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Referensintervall

Åldersintervall  Referensintervall  Referensintervall 
  Flickor/Kvinnnor Pojkar/Män
<4 d Saknas Saknas
4 d - <1 m 14 - 120 14 - 120
1 m - <1 år 36 - 229 36 - 229
1 - <8 år 42 - 189 42 - 189
8 - <11 år 26 - 162 26 - 162
11 - <13 år 15 - 108 15 - 108
13 - <15 år 11 - 98 11 - 98
15 - <17 år 10 - 84 10 - 50
17 - <19 år 11 - 155 10 - 50
≥19 år 20 - 155 14 - 71

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja