Fenobarbital, S-

Synonymer

Fenemal

Remiss

Beställs elektroniskt
alt. läggs till på Beställningsblankett Klinisk kemi eller Allmän remiss

OBS! Vid AKUT beställning meddela Klinisk kemi NÄL för beställning av transport till Östra sjukhuset, Göteborg.

Adress

Klinisk kemi - Östra sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Mer info

Fenobarbital, S-