Vitamin B12, P-

System

Plasma

Synonym

Kobalaminer

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

   - 3 dygn i rumstemperatur

   - 7 dygn i kyl

   - Längre förvaring i frys

   - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad 
 • Ljuskänsligt.

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

Ålder   Koncentration
<18 år   Saknas
≥18 år   140 - 650

Storhet och enhet

Substanskoncentration, pmol/L

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja