Ferritin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 1 dygn i primärrör i kyl

  - Då rör ska förvaras >24 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.
 • Hållbarhet för avpipetterad plasma

  - 7 dygn i kyl

  - 1 år i frys

   

Minsta volym

250 µL plasma

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
  Flickor Pojkar
4 - 14 d 100 - 717 100 - 717
15 d - <6 m 14 - 647 14 - 647
6m - <1 år 8,4 - 182 8,4 - 182
1 - 4 år 5,3 - 100 5,3 - 100
5 - 13 år 14 - 79 14 - 79
14 - 15 år  5,5 - 67 13 - 83
16 år 13 - 148 27 - 365

 

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L.

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja