IgM, S-

System

Serum

Synonym

Immunglobulin M

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL serumrör med gel (guldgul propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 2 månader i rumstemperatur

  - 4 månader i kyl

  -  6 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat.

 • Undvik att frysa och tina proverna upprepade gånger för att minimera potentiell proteinnedbrytning.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
<3 v   0,01 - 0,15
3 v - <6 v   0,15 - 0,90
6 v - <3 mån   0,15 - 1,0
3 - <6 mån   0,15 - 1,0
6 - <9 mån   0,20 - 1,0
9 - <12 mån   0,25 - 1,1
1 - <2 år   0,35 - 1,2
2 - <3 år   0,45 - 1,4
3 - <4 år   0,5 - 1,5
4 - <5 år   0,5 - 1,5
5 - <10 år   0,5 - 1,5
10 - <15 år   0,5 - 1,5
15 - <18 år   0,27 - 2,1
≥ 18 år   0,27- 2,1

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunturbidimetri

Ackrediterad

Ja