T4 (Tyroxin), P-

System

Plasma

Synonym

Tetrajodtyronin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 6 dygn i kyl

    - Längre förvaring i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
  Flickor/Kvinnor Pojkar/Män
<7 d Saknas Saknas
7 d - <1 år 76 -176 76 -176
1  - <9 år 79 - 133 79 - 133
9 - <12 år 71 - 120 71 - 120
12 - <14 år 65 - 107 65 - 107
14 - <19 år 60 - 111 70 - 167
19 år 63 - 151 63 - 151

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L.

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja