Celler, B-, Diff

System

Helblod

Synonym

Differentialräkning

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL EDTA-rör (lila kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör. 
  • Hållbarhet och förvaring:
  •        - 36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
           - Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.

Referensintervall

Typ
Åldersintervall Referensintervall
B-Neutrofila 1 - <4 d 5,0 - 21,0
  Kommentar Barn <12 h 6,0-26,0; 12 h-<1d 6,0-28,0
  4 - <10 d 1,5 - 10,0
  10 d - <3 v 1,0 - 9,5
  3 v - <3 m 1,0 - 9,0
  3 m - <9 m 1,0 - 8,5
  9 m - <5 år 1,5 - 8,5
  3 - <5 år 5,5 - 15,5
  5 - <9 år 1,5 - 8,0
  9 - <18 år 1,8 - 8,0
  18 år 1,6 - 5,9
B-Lymfocyter <1 d 2,0 - 11,0
  1 - <4 d 2,0 - 11,5
  4 d - <3 v
2,0 - 17,0
  3 v - <3 m
2,5 - 16,5
  3 - <9 m
4,0 - 13,5
  9 m - <1,5 år
4,0 - 10,5
  1,5 - <3 år
3,0 - 9,5
  3 - <5 år
2,0 - 8,0
  5 - <7 år
1,5 - 7,0
  7 - <9 år
1,5 - 6,8
  9 - <13 år
1,5 - 6,5
  13 - <18 år
1,2 - 5,2
  18 år 1,1 - 3,5
B-Monocyter   0,2 - 0,8
B-Eosinofila   <0,5
B-Basofila   <0,1

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L. Antalsfraktion %

Mätprincip

Räkning, partikelräkning

Ackrediterad

Nej