CRP, P-

System

Plasma

Synonym

C-reaktivt protein

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör

 • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 15 dygn i rumstemperatur

  - 2 månader i kyl

  - 1 år i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

Minsta volym

100 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

< 3,0 mg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja