Neutrofila granulocyter, B-

System

Helblod        

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall
1 - <4 d 5,0 - 21,0
Kommentar Barn <12 h 6,0-26,0; 12 h-<1d 6,0-28,0
4 - <10 d 1,5 - 10,0
10 d - <3 v 1,0 - 9,5
3 v - <3 m 1,0 - 9,0
3 m - <9 m 1,0 - 8,5
9 m - <5 år 1,5 - 8,5
3 - <5 år 5,5 - 15,5
5 - <9 år 1,5 - 8,0
9 - <18 år 1,8 - 8,0
18 år 1,6 - 5,9

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning 

Ackrediterad

Ja