Paracetamol, P-

System

Plasma

Synonym

N-acetyl-5-aminofenol/ Acetaminofen

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  -24 timmar i rumstemperatur

  -24 dygn i kyl

  -50 dygn i frys

  -Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

 • Metodens prestanda hos patienter som fått N-acetylcystein bedöms medicinskt acceptabel.

Referensintervall

Analysen används inte för styrning av paracetamolbehandling. För beslutsgränser relaterade till tid efter paracetamolintoxikation se vårdprogram; observera att låga värden kan vara förenliga med pågående levertoxicitet.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja