Gamma-GT, P-

System

Plasma

Synonym

Gamma-glutamyltransferas (E.C.2.3.2.2)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i rumstemperatur

    - 7 dygn i kyl

    - 3 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
<2 mån   <3,5
2 mån - 18 år   <0,60
18 - 40 år   <0,75
41 år   <1,2

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
<2 mån   <3,5
2 mån - 18 år   <0,60
18 - 40 år   <1,3
≥ 41 år   <1,9

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Enzymatisk fotometri

Ackrediterad

Ja