Järn, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod:

  - 2 timmar i rumstemperatur

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 7 dygn i rumstemperatur

  - 3 veckor i kyl

  - 1 år i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

 • Järnmedicin bör sättas ut 1 dygn före provtagningen.
 • Provet bör tas senast kl. 10.00 
 • Transferrinmättnad beräknas med hjälp av Järn-, TIBC- och Transferrinvärdet

Referensintervall

Referensintervall avser prov taget på morgonen före kl 10:00 p.g.a. dygnsvariation

Ålder   Koncentration
<6 månader   Saknas
≥6 månader - <12 år   5,0 - 28
≥12 - <18 år   5,0 - 34
≥18 år   9 - 34

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri 

Ackrediterad

Ja