Tobramycin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL eller 7 mL rör Li-heparin med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i kyl

     14 dygn i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara
      avpipetterad

Referensintervall

För terapeutiska målvärden se FASS och samråd med infektionskonsult.

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

Immunkemisk turbidimetri

Ackrediterad

Ja