Karbamazepin, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 5 mL eller 7 mL serumrör utan gel (röd propp), kapillärprov i motsvarande mikrorör

 • Hållbarhet i blod:
  - 2 dygn i rumstemperatur
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 5 dygn i rumstemperatur
  - 7 dygn i kyl
  - 4 veckor i frys
  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara 
    avpipetterat

Referensintervall

Terapeutisk riktområde (steady state; dalvärde) 20-40 (-51) μmol/L.

Storhet och enhet

Substansmängdskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Immunkemisk metod 

Ackrediterad

Ja