Laktat, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Om fler analyser tas samtidigt se provtagning för Csv-Celler
  • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvkork.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Hög fysisk aktivitet före provtagningen kan öka laktatvärdet.
  • Patienten skall vila minst 30 min före provtagningen.

Referensintervall

Saknas

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

 

Ackrediterad

Ja