Blodgaser, vB-

System

Venblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Venblod i speciell hepariniserad spruta, transporteras omedelbart till lab. Skall analyseras inom 30min.

  • I blodgaser ingår analys av pH (37°C), pCO2 (37°C), pO2 (37°C), samt beräkning av standardbikarbonat, basöverskott (BE(ecv)) och syrgasmättnad (sO2).

Referensintervall

Typ   Storhet/enhet
vB-Standardbikarbonat   22 - 27 mmol/L
vB-Basöverskott   -3,0 - +3,0 mmol/L
vB-Vätejonakt, vB-pH; <1 dag   saknas
vB-Vätejonakt, vB-pH; ≥1 dag   7,32 - 7,43 pH enh
vB-Koldioxid, vB-PCO2   saknas
vB-Oxygen, vB-PO2   saknas
vB-Hb-Syrgasmättnad; Hb(vB)-sO2   saknas

Storhet och enhet

kPa, mmol/L, pH-enh och % (se svar)

Mätprincip

Elektrometri

Ackrediterad

Nej