Leverfibros FIB-4

System

Plasma och helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel (ljusgrön kork) samt 5 mL EDTA-rör (lila kork)
  • I beräkningen av Leverfibros FIB-4 ingår ASAT, ALAT, TPK samt ålder.
  • Beräknas ej för barn <18 år

Referensintervall

Stöd för tolkning gäller endast patienter >35 år. Sannolikheten för höggradig leverfibros/levercirros låg om:

Pat >35 år och FIB-4 <1,3

Pat ≥ 65 år och FIB-4 <2,0

Mätprincip

Beräkning 

Ackrediterad

Nej