Blodgaser, kB-

System

Kapillärblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Kapillärblod i speciella kapillärrör (glas) med elektrolytbalanserat heparin, 125 µL. alt kapillärrör (plast) med elektrolytbalanserat heparin, 140 µL.
  • Levereras omedelbart till lab. Bör analyseras inom 10 minuter efter provtagningen, ska analyseras inom 30 minuter.

  • I blodgaser ingår analys av pH (37°C), pCO2 (37°C), pO2 (37°C), samt beräkning av standardbikarbonat, basöverskott (BE(ecv)) och syrgasmättnad (sO2).

Referensintervall

Typ   Storhet/enhet
kB-Standardbikarbonat   22 - 27 mmol/L
kB-Basöverskott   -3,0 - +3,0 mmol/L
kB-Vätejonakt, kB-pH; <1 dag   saknas
kB-Vätejonakt, kB-pH; ≥1 dag   7,35 - 7,45 pH enh
kB-Koldioxid, kB-PCO2; <18 år   4,6 - 6,0 kPa
kB-Koldioxid, kB-PCO2; >18 år kvinnor   4,3 - 6,0 kPa
kB-Koldioxid, kB-PCO2; >18 år män   4,7 - 6,4 kPa
kB-Oxygen, kB-PO2; <2 dagar   saknas
kB-Oxygen, kB-PO2; 2 dagar-60år   11,0 - 14,4 kPa
kB-Oxygen, kB-PO2 >60 år   >10,6 kPa
kB-Hb-Syrgasmättnad, Hb(kB)-sO2   95 - 99 % beräknat värde

Storhet och enhet

kPa, mmol/L, pH-enh och % (se svar)

Mätprincip

Elektrometri

Ackrediterad

Nej