Apixaban, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs på allmän remiss

Provtagning

 • 1 fullt 2,7 mL eller 1,8 mL Natriumcitrat-rör (0,109M, ljusblå propp).
 • Måste centrifugeras inom en timme efter provtagning och analyseras snarast. Centrifugering 2000 g i 20 minuter med inbromsning 5 som gör att TPK<10*109/L.
 • Om provet är akutmärkt centrifugeras provet i 3000g i 5 minuter med inbromsning 9. Om denna centrifugering använts kan inte provet frysas.
 • Då provet skall frysas: pipettera av plasma ca 0,5 cm över
  buffy-coat, för över till rör som tål att frysas och frys in direkt med kolsyreis eller -20°C. Ska transporteras i frysbehållare till laboratoriet.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  Avpipetterad plasma:
  -  Minst 30 dagar i frys -20°C eller -80°C

 • Specialhantering:
  -Får INTE skickas i rörpost
  -Blanda noga för att undvika att koagel bildas.
  -Tid för provtagning måste anges

Referensintervall

Normalt ej förekommande

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

Kromogen substratmetod

Ackrediterad

Nej