Interferon beta

System

Serum

Provtagning

  • Prov tas minst 48 tim efter injektion eller direkt före nästa.
  • 10 mL venblod i gelrör, röd/gul propp eller rö utan tillsats, röd/svart propp.
  • Provet centrifugeras inom 1 timma och avhälles i ett propylenrör och fryses.

Analyslaboratorium 

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska vägen 8
171 64 Solna

Telefon:  08-123 910 90

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6  

Intern analyskod

13440