Blododling, bakteriemi, bakterier i blodet, sepsis

Nya nationella riktlinjer för blododling!

Indikation

Misstanke om sepsis. Ta blododling före insättning av antibiotika (eller när koncentrationen av antibiotika är som lägst, strax före nästa behandlingsinfusion) och om möjligt i anslutning till frossa eller febertopp.

Beställningsblankett gul A5

Beställningsblanketterna ska fyllas i noggrant med följande data:

Patientidentitet, svarsmottagare och telefonnummer. Provtagare och telefonnummer om det skiljer sig från svarsmottagare. Provtagningsdatum och VGR-ID på ansvarig läkare.
Kryssa i rutan Blod och ange omgång I resp II. Ange provlokal och antibiotikabehandling samt ev antibiotikaallergi. Ange om det finns misstanke om Francisella/tularemi/harpest eller Brucella/brucellos. Ange misstanke om endokardit, svampsepsis eller djurbett.

Etiketter

Patientidentitet, 6 stycken, svarsmottagare, 2 stycken. Etikett med patientens identitet samt avsändare/svarsmottagare klistras på flaskorna och beställningsblanketten.

Inmärkning av blododlingsflaskorna

OBS! Märk med patient-ID före provtagning!

Placera etiketterna över det grå streckade fältet, var noga med att INTE dölja de svarta barkodssiffrorna. Barkodsremsorna som sitter på flaskorna ska fästas på avsedd plats på beställningsblanketterna. Flaskorna ska märkas med Aerob I, Anaerob I, Aerob II, Anaerob II och ev Aerob III, Anaerob III (endokardit).

Provmaterial

Blod från perifer ven, artär ven, CVK.

Provtagningsmaterial

Blododlingsflaska BacT/ALERT FA plus grön, art.nr 103909693.

Blododlingsflaska BacT/ALERT FN plus orange, art.nr 103909701.

Blododlingsflaska BactT/ALERT PF plus gul, art.nr 103909719.

Venprovtagningsset engångsartikel med kanyl 0,8x19 mm och slang 300 mm (adapter och hållare för blododlingsflaska), art.nr 200000969. 1 st.

Slaskrör, ta lämpligt venprovtagningsrör för Klinisk kemianalyser.

Klorhexidinsprit 5 mg/ml, sterila kompresser, rena handskar, tape, häfta, blodtrycksmanschett eller staslancett.

Provtagning

Tag i första hand från venen, i andra hand från artären, i tredje and från CVK, men tänk på att katetrar koloniseras snabbt.

Perifer venprovtagning och nysatt perifer venkateter (PVK): ta alla 4 flaskorna (två omgångar) från ett stick, nästa provtagning sker från nytt stick.

Endokarditmisstanke: En timme före antibiotikabehandling påbörjas, tas 6 flaskor (tre omgångar) från ett stick. Alla 6 flaskor från ett stick, i rätt ordning: skaskrör, aerob I, anaerob I, aerob II, anaerob II, aerob III, anaerob III.

Kateterrelaterad infektion (CRI, KRI)/ sepsis: Ta en omgång blododling ur CVK och en ur perifer ven samtidigt eller med max 15 minuter mellan. Om blododlingen från CVK blir positiv minst 120 minuter före blododlingen från perifer ven talar det för en kateterrelaterad sepsis. CVK-spetsen ska odlas när CVKn tas bort om det finns minsta misstanke att infektionen finns kvar. Kom ihåg att märka pat-etiketterna med CVK respektive PVK.

Utförande

 1. Markera 10 ml på flaskorna med penna
 2. Ta på handskar
 3. Desinfektera provtagningsområdet noggrant 30 sekunder och gummimembranen på flaskorna 5 sekunder. Släng genast bort använda tussar!
 4. Låt lufttorka 30 sekunder
 5. Stasa och stick, fixera nålen med tejp
 6. Punktera flaskan med nålen
 7. Håll flaskan i en lägre position än patientens arm med flaskan i upprätt läge
 8. Börja med slaskröret, kontrollera blodflödet
 9. Fyll sedan blododlingsflaskorna med 10 ml per flaska/PED flaska 0,5-4 ml
 10. Flaskorna fylls alltid i ordningen Aerob I, Anaerob I, Aerob II, Anaerob II osv
 11. Sprita gummimembranen efter provtagningen
 12. Sprita ev kladdiga blododlingsflaskor

Tänk på att fylla flaskorna som angetts ovan. Möjligheten att påvisa bakterier i blodet minskar vid otillräcklig fyllnad!

Hållbarhet, förvaring och transport

Blododlingarna ska lämnas snarast till Laboratoriemedicin för omedelbar inkubering i termostat. Förvaring i rumstemperatur i väntan på transport.

Svar

Vid bakterieväxt lämnas preliminärsvar PER TELEFON till avdelningen. Artbestämning meddelas samma dag eller dagen efter tillsammans med resistensbestämningen.

Ingen växt/ negativa blododlingar 5 dygn. Svampsepsis, endokardit och djurbett 10 dygn.

Ackrediterad

Ja

Övrig information

Vid ex tyfoidfeber (efter första sjukdomsveckan) och brucellos kan odling från benmärg vara motiverad om odlingar från perifert blod blivit negativa.

Blododlingsflaskor används även för odling av punktat som ledvätska, pleuravätska, ascites och cerebrospinalvätska, likvor.

Vid frågeställningen mykobakterier, använd Bactec Myco/F Lytic flaskor. Högst 5 ml blod/flaska. De kan hämtas på infektionskliniken, avd 27 på NÄL. Flaskorna skickas till Klinisk mikrobiolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.