Sinussekret, sinuit, bihåla

Medicinsk bakgrund

Indikation är klinisk misstanke om sinuit. Sinuiter hos vuxna orsakas som regel av pneumokocker eller Haemophilus influenzae. Hos små barn är Moraxella catarrhalis en vanlig orsak till sinuit. Anaeroba bakterier kan också ge upphov till sinuit. Både aerob och anaerob odling utförs.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i rutan sinus/bihåla, ange Misstanke om sinuit, kliniska data och ev antibiotikabehandling. Ange om provet är taget med spruta med kanyl.

Provtagningsmaterial

Sinussekret

Spruta med kanyl.

eSwab med blå, rosa eller vit kork.

Provtagning

För att minimera risken för tillblandning av ovidkommande bakterier rekommenderas att aspiration av bihålesekret sker i steril spruta. Efter aspiration förs vätskan över till provtagningspinnen.

Käkspolningsvätska som runnit genom näsan innehåller ofta ovidkommande bakterier från näskaviteten. Prov taget från ”vargata” är också ofta förorenat med ovidkommande bakterier.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet eSwab 2 dygn. Spruta med kanyl 1 dygn.

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Negativt odling: Aerob och anaerob odling ingen växt.

Positivt odling: Växt av" följt av bakteriens namn.

Svarstid vardagar inom 2 timmar från provets ankomst till laboratoriet. Övrig tid 1 dygn.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja