Öronsekret (akut otit, kronisk otit)

Medicinsk bakgrund

Vid odling av öronsekret är det avgörande att diagnos och frågeställning angivs.

Ange på remissen Extern otit eller mediaotit/mellanöra.

Som regel beaktas följande fynd utöver vanliga luftvägspatogener: Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas, Escherichia coli, pneumokocker och Haemophilus influenzae. Dessutom förekommer jästsvampar och vissa mögelsvampar, framför allt Aspergillus. Betydelsen av isolaten är svår att ange generellt. Den måste alltid bedömas i relation till den kliniska bilden.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Öra under kolumnen Odling sår, ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling.

Provmaterial

Öronsekret

Provtagningsmaterial

eSwab transportmedium blå nph, artikelnummer 103605457

Provtagning

Sekret från öra uppsamlas på provtagningspinne (blå kork), bryt av pinnen vid brytskåran och skruva på korken.

Vid provtagning från mellanörat i samband med paracentes bör försiktighet iakttagas för att hindra sekundärinfektion från yttre hörselgången.

Förvaring, hållbarhet och transport

Hållbarhet 2 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Negativ odling besvaras "Aerob odling ingen växt" eller "Växt av normal blandflora". 

Positiv odling besvaras  med bakterienamn och resistensbestämning.

Svarstid 1-4 dagar.

Metod

Odling

Ackrediterad

Ja