SARS-CoV-2, influensa A/B, RSV, covid, akut och rutin PCR

Indikation

Klinisk misstanke om luftvägsinfektion vid inläggning eller under vårdtiden, alternativt exponerats av bekräftat fall i sjukvården.  

För analystider se längre ner på sidan.

Beställningsblankett gul A5

Rutinanalys: kryssa SARS-CoV-2 PCR (innefattar även Influensa A, B och RSV).

Akutanalys: kryssa SARS-CoV-2/Flu/RSV akut PCR.

Ange provlokal och ev tidigare genomgången covidinfektion. Ange ev vaccination mot covid-19. Ange om patienten har ett positivt covid-19 antigentest vid aktuellt vårdtillfälle. Ange ev utlandsvistelse senaste 14 dagarna samt övriga relevanta uppgifter.

Provmaterial

Naspharynx nph, nph+svalg, trachealsekret, nasopharynxaspirat, BAL (bronkoalveolärt lavage) och sputum.

Provtagningsmaterial

 

Provtagningsartiklar Artikelnummer provmaterial 
eSwab transportmedium m blå kork 200003268 nph, nph+svalg
flockad pinne peelpack för virusanalys + plaströr med gult skruvlock och konad boten 200000997/102769965 se ovan
Plaströr m gult skruvlock och konad botten 102769965 Trachealsekret, nasopharynxaspirat, BAL och sputum
Rör m skruvkork, 13 ml m o-ring 103581047 se ovan
Provtagningsset m ytterhylsa 102764651 Sputum

 

Provtagning

Nasopharynx NPH

Ta nasopharynxprov från bakre näsväggen, för in pinnen hela vägen tills det blir ett lätt motstånd, rotera pinnen och håll kvar 10 sekunder, dra ut pinnen, för ner den i röret med koksalt, bryt av pinnen och skruva på korken noggrant.

NPH+svalg

Svalgprovet tas först; Provtagningspinnen rullas över tonsillerna och bakre svalgväggen. Undvik att låta provtagningspinnen beröra tungan, för sedan in (samma) pinne i nasopharynx och ta prov enligt ovan.

RENGÖR ORDENTLIGT!
Desinficera provröret innan det lämnar patientrummet!

Metod

Detektion av ribonucleinsyra (RNA) för ingående agens med polymerase chain reaction (PCR).

Förvaring och hållbarhet

Kylförvaring. Hållbarhet 48 timmar för eSwab transportmedium och 72 timmar i rör med koksalt.

Analystider 

SARS CoV-2/Flu/RSV akut PCR

Vardagar

Dagtid 07:30-18:30: Prover analyseras vid ankomst till lab.

Jourtid 21:00-05:00: Prover analyseras varannan timme.

OBS! Prover satta från ca kl 18:30 svaras ut tidigast ca kl 21.00!

Helgdagar

Dagtid 07.30-14.30: Prover analyseras vid ankomst till lab.

Jourtid 21.00-05:00: prover analyseras varannan timme.

OBS! Prover satta från ca kl 14:30 svaras ut tidigast ca kl 18.00!

OBS! Prover satta fr ca kl 18.00 svaras ut tidigast ca kl 21.00!

Vänligen observera att vid hög arbetsbelastning på Laboratoriemedicin kan svarstiderna förlängas.

SARS-CoV-2 rutin PCR (inklusive Influensa A/B och RSV)


Analysen utförs 1-2 ggr/dygn.

Prov som lämnats in vardagar före kl 17 (kl 13 på helg) besvaras i de flesta fall samma dag.

 

Svar

Ingående agens besvaras med Påvisat/ Ej påvisat. 

Ackrediterad

Ja

Övrig information

NU-sjukvården hänvisas till coronawebben för gällande rutiner, gäller även personalprovtagning. Vårdgivare hänvisas till vårdgivarwebben för gällande rutiner.

Negativ test, stark misstanke

Observera att om provet från övre luftvägarna blivit negativt men det är fortsatt stark misstanke om Covid-19 infektion hos patienten, överväg samråd med infektionskonsult avseende ev ny provtagning.

Vid frågor om klinisk indikation, speciellt vid svår sjukdom kontakta infektionsbakjour NÄL.

Vid mycket svårt sjukdomstillstånd (ARDS - acute respiratory distress syndrome) kan SARS-Co V-2-viremi analyseras vid Klinisk virologi, SU eller Folkhälsomyndigheten. Kontakta resp. laboratoriet via telefon innan.

För mer information se Smittskydd Göteborg: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/nytt-coronavirus-2019-nCoV-upptackt-i-kina/