Clostridioides (tidigare Clostridium) difficile PCR

Clostridioides difficile

Toxinproducerande Clostridioides difficile har identifierats som vanlig orsak till antibiotikaassocierad diarré och colit och kan i grava fall leda till pseudomembranös colit som är ett livshotande tillstånd. OBS dock att C. difficile kan ingå i normalfloran hos barn och även hos enstaka vuxna. Analysen är därför endast meningsfull på patienter med diarré och symptom på kolit.

Clostridioides difficile ribotyp 027 är associerad med aggressiv sjukdom samt även med fluorokinolonresistens.

Analysen detekterar förekomst av gen för Clostridioides difficile toxin B samt gen motsvarande ribotyp 027.


Beställningsblankett gul A5

Sätt ett kryss i rutan Clostridioides diff toxin under kolumen övriga faecesprov.

Assynjabeställning

 F-Clostr diff PCR

Provmaterial

Diarréer, lös avföring. Provet ska flyta ut i botten av röret för att definieras som diarré/lös avföring.

Provtagningsmaterial

Rör med brun kork med sked.

Provtagning

1-2 ml feces fångas på uppsamlingspapper eller liknande. Skopa upp med skeden som sitter i korken.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 5 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

1-2 dygn.

C difficiletoxin gen påvisad. -D Gen för Ribotyp 027 ej påvisad.

C difficiletoxin-gen ej påvisad. -D Gen för Ribotyp 027 ej påvisad.

C difficiletoxin gen påvisad. -D Gen för Ribotyp 027 påvisad. Anmärks om att det rör sig om en stam med högre virulens.

Ackrediterad

Ja