Legionella antigen i urin

Medicinsk bakgrund

Legionärsjukan, uppkallad efter ett utbrott på ett hotell i Philadelphia USA 1976, där en amerikansk legion bodde, orsakas av Legionella pneumophila och karakteriseras av akut febril luftvägssjukdom - som sträcker sig från lätt sjukdom till fatal pneumoni. Sjukdomen uppträder både i epidemisk och endemisk form. Sporadiska fall är svåra att differentiera från andra luftvägsinfektioner genom kliniska symtom. I USA dör mellan 25-40%. Siffrorna kan sjunka om sjukdomen diagnosticeras snabbare och adekvat antibiotikaterapi kan sättas in.

Kända riskfaktorer inkluderar immunosuppresion, rökning, alkoholkonsumtion och andra lungsjukdomar. Yngre och äldre personer är särskilt mottagliga. 80-90 % av alla Legionellainfektioner orsakas av Legionella pneumophila och mer än 70 % av alla Legionellainfektioner orsakas av L. pneumophila serogrupp 1. Urinantigen-testet erbjuder en tidig diagnos av L. pneumophila serogrupp 1 infektion.

Antigenproduktion börjar ibland så tidigt som 3 dagar efter symtomdebut och kvarstår upp till ett år.
Det finns ingen tillfredsställande enstaka test för att ställa diagnosen Legionärsjuka. Därför bör odling, serologi och antigentest användas tillsammans med klinik för att säkerställa en korrekt diagnos.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Legionella under kolumnen Antigen i urin. 

Ange relevanta kliniska data.

Provmaterial

Urin, minsta volym 1 ml.

Provtagningsmaterial

Rör med gult skruvlock och konad botten, art.nr 102769965.

Vacuumrör för urin, Vacuette 7/6,5 ml, art.nr 200000988.

Provtagning

Mittstråleprov, se provtagning för urinodling.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 1 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport, snarast till laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Svar

Legionella pneumophila grupp1 påvisat/

Legionella pneumophila grupp1 ej påvisat

Svarstid vardagar inom 1 dygn. Övriga tider kan svarstiden vara lite längre.

Obs! Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Legionärssjuka läkarinformation (pdf)

Legionärssjuka patientinformation (pdf)

Mätprincip

Immunkromatografisk membrananalys

Ackrediterad

Ja