Brucella blododling, brucellos

Indikation

Endast blododling utförs på NÄL. Vid indikation om växt skickas flaskorna vidare till FoHM för analysering.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i rutan för blod och för över barkodsetiketterna från flaskorna till beställningsblanketten. OBS! Ange Brucellamisstanke i kliniska data.

Provtagningsmaterial

Blododlingsflaskor FA aerob (grön kork) och FN anaerob (orane kork). För små barn där det är svårt att få blod använd blododlingsflaska PF aerob (gul kork).

Provtagning

10 ml blod per FA och FN flaska, vg se fyllnadsmarkering på flaskorna.

0,5-4 ml blod till PF flaska.

Transport

Flaskorna lämnas till Klinisk mikrobiologi, NÄL för indkubering. Vid indikation om växt skickas flaskorna vidare från oss till FoHM för analysering.

Svar

Negativ odling 5 dygn. Läs mer på FoHMs hemsida