Kateterspets, CVK, artärkateter, epiduralkateter

Medicinsk bakgrund

Omkring 5% av alla kärlkateteriseringar kompliceras av septikemi. Risken ökar med kateteriseringens duration. Odlingstekniken är till stor del inriktad på att söka påvisa bakterier på kateterns yta, där koloniseringen är rikligast. Därför är det av stor vikt att vid provtagningen inte beröra den blottlagda katetern eller på annat sätt kontaminera kateterytan. Kateter-septikemin orsakas ofta av hudflorans bakterier och i omkring hälften av fallen av koagulasnegativa stafylococcer.

I övrigt förekommer Staphylococcus Aureus, Enterococcus sp och gramnegativa bakterier. I samband med antibiotikabehandling och under längre tid kvarliggande katetrar är jästsvampar en vanlig orsak till septikemi.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i ytlig infektion under kolumnen Odling sår mm. Skriv kateter vid provlokal. Ange vilken typ av kateter. Ange om det är sekret efter kateterdragning. Ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling.

Provmaterial

Kateterspets, sekret från ingången vid kateterdragning.

Provtagningsmaterial

Rör med gult skruvlock och konad botten, art.nr 102769965. (kateterspets, ev tillsats av 1 ml NaCl)

Provtagningsset eSwab transportmedium vit skruvkork, regular pinne, art.nr 103 605 440. (sekret)

Provtagning

Katetern dras och förs ner i röret, klipp av spetsen utan att kontaminera den, skruva på korken noggrant i gängorna. När det är långa katetrar klipp ner den i ett "urinodlingsrör". Vid långa katetrar ta inte bara spetsen utan även den del som legat i huden nära hudmynningen till odling i ett separat rör,

Tag också prov från sårkanten efter kateterutdragning i eSwab transportmedium.

Obs undvik pus/var!

Transport och förvaring

Hållbarhet 1 dygn i urinodlingsrör 

Hållbarhet 2 dygn i eSwab transportmedium

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

  • Ingen växt.
  • Växt av...(bakeriens namn och eventuell resistensbestämning)

Svarstid 2-4 dygn.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja