Helicobacter pylori odling

Indikation

Utredning av gastrointestinala besvär.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Helicobacter pyloriodling under kolumnen Övriga prov. Ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling.

Provmaterial

Biopsi från ventrikelslemhinnan.

Provtagningsmaterial

Burk med brunt skruvlock och sked, med tillsats, art.nr 200000942. Röret rekvireras på Klinisk mikrobiologi, 010 435 30 30. Det ska förvaras i kylskåp.

Hållbarhet, förvaring och transport

Provet måste komma till laboratoriet samma dag som provet tas. Provet är ljuskänsligt, skyddas mot ljus. 

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt av Helicobacter pylori.

Positiv odling besvaras: Växt av Helicobacter pylori.

Svarstid 3-7 dygn.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Nej