Aeromonas, plesiomonas

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Bakteriell gastroenterit-PCR och ange Aeromonas, Plesiomonas under kliniska data.

Klinisk relevans

Vid långdraget diarrétillstånd där man ej funnit andra tarmpatogener, kan dessa bakterier ha klinisk betydelse. Odling av Aeromonas och Plesiomonas är därför helt beroende av den anamnesupplysning vi får på beställningsblanketten.

Provtagningsmaterial

eSwab transportmedium vit eller rosa kork.

Provmaterial

Från feces eller rektum.

Utförande

Fecesprov: Öppna provtagningskitet och ta ut provpinnen. Doppa topsen i uppsamlad avföring (blöja, bäcken, ovanpå toalettpapper i rent kärl), doppa på flera ställen. Placera pinnen i eSwab-röret, bryt av pinnen vid brytskåran och skruva på korken.

Rektumprov: Öppna provtagningskitet och ta ut provpinnen. Stryk pinnen mot ändtarmsöppningen, det ska finnas synlig avföring på pinnen. Ta sedan ut pinnen och placera den i eSwab-röret, bryt av pinnen vid brytskåran och skruva på korken.

Hållbarhet, förvaring och transport

Provet är hållbart 48 timmar i kyla. 
Kyltransport.

Svar

  • Bakteriell gastroenterit-PCR: Negativ.
  • Bakteriell gastroenterit-PCR:  Aeromonas/Plesiomonas påvisad med PCR.

Svar inom 1-3 dagar.

  • Odling: Växt av Aeromonas/Ingen växt av Aeromonas.

Svar inom 2-4 dagar.

Metod

PCR, odling

Ackrediterad

Ja

Övrigt

Plesiomonas ingår i analysen Bakteriell gastroenterit PCR