Vävnadsodling, osteosyntes-material, märgspik, benbanksprov

Indikation

Infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ. Misstanke om infektion med aeroba och/eller anaeroba bakterier, jästsvamp samt odling av prover för benbank.

Beställning

Beställningsblankett gul A5 Klinsk mikrobiologi. Kryssa i rutan för vävnad i kolumn två längst ner. Ange provlokal, ex protes, märgspik, skruvar, osteit, sårrevision, benbank mm.

Märk med patientidentitet, 10 eller 12 siffror, svarsmottagare, ev provtagare om det skiljer sig från svarsmottagare, provtagningsdatum och VGR-ID på behandlande läkare. 

Ange planerad eller pågående antibiotikabehandling samt relevanta kliniska data.

Ange symtom, immunstatus och eventuell diagnos.

Provmaterial

  • Aspetiskt tagna vävnadsbitar/ben eventuellt med tillsats med 0,5 ml steril NaCl för att förhindra uttorkning. Större bitar är oftast tillräckligt fuktiga och behöver inte tillsättas NaCl. 
  • Märgspik och skruvar med tillsats av 0,5 ml steril NaCl.

Provtagningsmaterial

Rör Artikelnummer marknadsplatsen Beskrivning
imageba3ze.png
102769965 Sterilt rör med gult skruvlock och konad botten, plast
imageshsu.png
200000988 Vacuumrör utan tillsats, Vacuette 7/6,5 ml
imagewld0q.png
103581047 Sterilt rör 13 ml skruvlock och 0-ring, plast

 

Provtagning

För ner vävnadsbitarna etc i provrröret och skruva på korken noggrant. Desinficera röret om det blir kladdigt och blodigt, före transport till laboratoriet. 

Svar

Negativa svar:

  • Aerob och anaerob odling ingen växt
  • Växt av blandflora

Positiva svar:

  • Artnamnet på bakterie/jästsvamp och resistensbestämning

Svarstid: 1-12 dygn.

Hållbarhet och transport

Proverna ska lämnas till Klinisk mikrobiologi snarast efter provtagningen/operationen etc. Om det blir fördröjning förvara rören i kylskåp, 2.8°C.

Ackrediterat

Ja