Difteriodling

Uförs på Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska, länk