Trypanosoma, Trypanosomiasis (sömnsjuka)

Analysen utförs på Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Telefonnummer 031- 342 46 45

Provtagningsanvisning