Gonokockodling, Neisseria gonorrhoeae

Medicinsk bakgrund

Neisseria gonorrhoeae är en gramnegativ diplokock som främst orsakar genitala infektioner. Upp till 10% av patienter med genital infektion, har även Neisseria gonorrhoeae i svalget, i de flesta fall symtomlöst. Den vanligaste komplikationen till gonorré hos kvinnor är salpingit. Hos män förekommer prostatit, vesiculit och epididymit. I enstaka fall kan artrit, septikemi och endocardit uppträda. Varig konjunktivit hos nyfödda kan bero på gonorré.

Gonokockodling kan vara aktuellt vid bartolinit, konjunktivit, misstänkt svalggonorré, artrit, proktit och sepsis. Obs att samtidig infektion med chlamydia och gonokocker kan förekomma.

Neisseria gonorrhoeae testas alltid för betalaktamasproduktion. Stammen skickas sedan till hänvisningslaboratorium (Universitetssjukhuset Örebro) för resistensbestämning och serotypning.

En negativ odling utesluter inte gonorré. Lång transporttid eller överväxt av andra bakterier kan förhindra eller dölja växt av Neisseria gonorrhoeae.

Det går även att ta ett chlamydiaprov och få svar på neisseria gonorrhoeae samtidigt.

PCR rekomenderas som screening. Om det är en stark misstanke om gonorréinfektion samt vid antibiotikafrågeställning rekommenderas odling.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Gonokockodling under STI/Genitalprov och och aktuell provlokal.

Ange relevanta kliniska data. Ange om det är en resistensbestämning av gonokocker som önskas (Skriv då "Uppföljning Gonorré PCR"). Uppge misstänkt infektionsort. Importerade stammar har ofta förändrat resistensmönster.

Assynjabeställning

Cervix-Gonokock-odl

Rektum-Gonokock-odl

Svalg-Gonokock-odl

Urethra-Gonokock-odl

Vaginal-Gonokock-odl

Öga-Gonokock-odl

Övrigt-Gonokock-odl

Provmaterial

Cervix, vagina, urethra, svalg, konjuktiva (öga), rektum

Provtagningsmaterial

Provtagningsset eSwab transportmedium vit skruvkork, regular pinne, art.nr 103 605 440. (Cervix, vagina, rektum, svalg)

Provtagningsset eSwab transportmedium orange, art.nr 104267844. (urethra, öga)

Provtagningsset eSwab transportmedium blå med vuxen nph pinne, art.nr 103605457. (urethra, öga)

Provtagning

Gonokockodling tas före eventuellt Chlamydiaprov.

Inkubationstiden före provtagning är minst 2 timmar.

Vaginalprov

För in provtagningspinnen i vagina några cm upp mot slidväggen, rotera pinnen cirka 15-20 sekunder. Stoppa ner pinnen i röret, bryt av den och skruva på korken.

Cervix

Rengör med Vaginal tork på pinne eller peang med kompress. Använd spekulum. För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera några sekunder. Låt inte provtagningspinnen komma i kontakt med vaginalväggen. Placera pinnen i provtagningsröret, bryt av den och skruva på korken.

Urethra kvinnor

Torka av urethramynningen. Ta provet från urethramynningen, placera pinnen i röret, bryt av den och skruva på korken.

Urethra män

Torka av uretramynningen med tork. För in provtagningspinnen cirka 2 - 3 cm i uretra, rotera försiktigt och stoppa ner i provtagningsröret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Svalg

Prov tas med samma eSwab-pinne från båda tonsillerna, både från ytan och krypbildning. Placera pinnen i provtagningsröret, bryt av den och skruva på korken.

Konjuktiva/öga

Sekret från konjuktivalsäcken samlas upp på provtagningspinnen. Placera pinnen i provtagningsröret, bryt av den och skruva på korken.

Rektum

För in provtagningspinnen genom analöppningen och rotera pinnen mot slemhinnan. Placera pinnen i provtagningsröret, bryt av den och skruva på korken.

Använd en provtagningspinne per provlokal.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 1 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

1-4 dygn. 

Negativ odling besvaras "Ingen växt av gonokocker".

Vid lång transporttid, längre tid än 24 tim besvaras provet med svarskommentar;

”Lång transporttid! Detta medför att känsliga bakterier kan ha svårt att överleva samt att tillväxt av ovidkommande flora kan förekomma. Odlingsresultatet kan därför vara osäkert.”

Positiv odling besvaras "Växt av Neisseria gonorrhoeae".

Obs! Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja