Helicobacter pylori antigen

Helicobacter pylori antigen

Medicinsk bakgrund

Helicobacter pylori är en gramnegativ spiralformad mikroaerob stav med en eller flera unipolära flageller. Kända virulensmekanismer hos bakterien är motilitet i magsäckens slemlager, vidhäftning till epitelceller samt ett vakuoliserande cytotoxin. Infektionen sker vanligen tidigt i livet och är i de flesta fall livslång. Bakterien orsakar inflammation, gastrit, vilket efter långvarig infektion kan leda till peptiska sår. H. pylori ses som en av de mest vanliga och medicinskt viktiga patogener världen över.

Patienter som härbärgerar organismen indelas i två huvudgrupper, de infekterade med symptom och de "koloniserade", dvs. de som bär på organismen utan att ha symptom. Många möjliga smittvägar för H. pylori har föreslagits såsom djur, förorenat vatten och orala reservoarer, t.ex. saliv och plack på tänderna.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Helicobacter pylori antigen. Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta samt smittort. Ange relevanta kliniska data.

Provmaterial

Feces

Provtagningsmaterial

Burk med brunt skruvlock och sked, art.nr 200000942.

Provtagningsinformation

Både antibiotika och protonpumpshämmare undertrycker Helicobacter pylori och ökar risk för falskt negativt test.

Prov för primärdiagnostik och kontroll efter eradikering kan tas 2 veckor efter avslutad behandling med protonpumpshämmare och 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling.

Testet är även utvärderat för barn.

Provtagning

Uppsamlad avföring på papper eller rent kärl. Använd skeden och för ner 2-3 skedar med avföring i röret. Sätt på korken med skeden kvar och skruva noggrant åt den i gängorna. Minsta provmängden är cirka storleken av en mandel.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 3 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Metod

Testet är ett kvalitativt test för att upptäcka Helicobacter pyroli-antigen i faeces, men kan också användas för att se om behandlingen varit framgångsrik. Detta görs fyra till sex veckor efter avslutad behandling. Likaså kan testet användas för diagnos om patienten åter infekteras.

Svar

  • Negativt prov svaras: Helicobacter antigen ej påvisat
  • Positivt prov svaras: Helicobacter antigen påvisat

Svarstid vardagar 1-2 dygn, helgdagar något längre.

Både antibiotika och protonpumpshämmare undertrycker Helicobacter pylori och ökar risk för falskt negativt test.

Prov för primärdiagnostik och kontroll efter eradikering kan tas 2 veckor efter avslutad behandling med protonpumpshämmare och 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling.

Mätprincip

Enzyme immunoassay (EIA), där monoklonala antikroppar mot H. pylori används.

Ackrediterad

Nej