Trachealsekret

Medicinsk bakgrund

Indikation vid misstänkt ventilatorassocierad pneumoni (VAP) samt vid kontroll av ev. kolonisering hos IVA-patienter. Odlingen omfattar undersökning av aeroba bakterier. 

Prov tagna på detta sätt avspeglar dåligt bakterieförekomsten i de nedre luftvägarna. Prov representativa för nedre luftvägarna är BAL, borstprov och prov tagna vid bronkoskopi.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Trachealsekret under kolumnen Odling/Luftvägar.

Ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling.

Assynjabeställning

 Trachealsekret-odl

Provmaterial

Trachealsekret

Provtagningsmaterial

I första hand aspirat i rör med gult skruvlock och konad botten, artikelnummer 102769965.

Odling från trachealtub; eSwab med rosa eller vit kork, 103605440.

Provtagning

Aspiration; Provet tas via steril plastkateter från trachealtub eller tracheostoma och överförs till provtagningsröret. Skruva på korken.

Trachealtub; Om det endast finns lite provmaterial använd eswab provtagningsset. För in pinnen i tuben/slangen och snurra runt den, stoppa ner den i röret och skruva åt korken.

Transport och förvaring

Hållbarhet eSwab transportmedium 2 dygn

Hållbarhet sterilt rör med gult skruvlock och konad botten 1 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Negativ odling besvaras; Ingen växt av patogena bakterier i signifikant mängd.

Positiv odling besvaras; Bakteriens namn +resistensbestämning

Relevanta bakteriearter kvantifieras inom intervallen 100 000 - 1 000 000 respektive 1 000 000 cfu/ml.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja