Snabb likvor PCR vid akut meningit/encefalit

Indikation

klinisk misstanke om akut meningit/encefalit.

Obs! Negativt resultat utesluter inte CNS infektion. Diskussion med infektionskonsult rekommenderas för tolkning av resultat.

Obs! Metoden kompletterar (ersätter inte!) konventionell mikrobiologisk diagnostik av CNS-infektioner. Övriga analyser ordineras och skickas till motsvarande laboratorieenhet med separat remiss enligt gällande rutiner.

Obs! CNS infektioner med vissa agens är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

 

 


Indikation

klinisk misstanke om akut meningit/encefalit.

Beställningsblankett gul A5

Ange Snabb likvor PCR” under kliniska data och kryssa i rutan för likvor.

Obs! Metoden kompletterar (ersätter inte!) konventionell mikrobiologisk diagnostik av CNS-infektioner. Övriga analyser ordineras och skickas till motsvarande laboratorieenhet med separat beställning enligt gällande rutiner.

Provmaterial

Likvor, cerebrospinalvätska (CSV) tagen aseptiskt via lumbalpunktion, gärna > 1 mL.

OBS metoden är inte avsedd för likvor insamlad via medicintekniska produkter, t ex shuntar.

Provtagningsmaterial

  Beskrivning Artikelnummer
image91ht.png
Rör med gult skruvlock och konad botten,  102769965
imagebpu7h.png
Vacuumrör för urin, Vacuette 7/6,5 ml 200000988

 

Ring Klinisk mikrobiologi, NÄL, via tel 010 435 30 30 och meddela att likvor kommer att skickas för akut ”Snabb likvor PCR”!

Transport och förvaring

Provet ska lämnas till Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin NÄL så snart som möjligt.

Frekvens

Analysen utförs dagtid alla dagar i veckan, även helger och helgdagar.

Svar

Telefonsvar inom två timmar från provets ankomst till lab, senast kl 18:00 vardagar och kl 14:00 helgdagar.

Efterbeställning

Analysen kan efterbeställas om provet förvaras sterilt i rumstemperatur max 1 dygn eller i kylskåpet max 7 dygn.

Mätprincip och metod

Realtids-PCR; påvisning av bakteriell, viral och kryptokockens nukleinsyra (DNA/RNA) på FilmArray multiplex meningoencefalit-panel. Testet är kvalitativt. PCR-analys kan vara aktuellt även efter insättning av antiinfektiva medel eftersom den kan påvisa förekomst av döda mikroorganismer.
Metoden är CE-märkt och IVD-godkänd men inte validerad/ackrediterad lokalt.

Meningoencefalit panel i FilmArray detekterar 6 bakteriearter, 7 virus och en jästsvamp:

Bakterier Virus Jästsvamp
E.coli (endast kapseltyp K1) Cytomegalovirus (CMV) Cryptococcus neoformans/ gatti
Hemophilus influenzae Human herpesvirus 6 (HHV-6)  
Listeria monocytogenes Human parechovirus (HPeV)  
Neisseria meningitidis Varicella zoster virus (VZV)  
Streptococcus agalactiae Enterovirus (EV)  
Streptococcus pneumoniae Herpes simplex virus 1 (HSV-1)  
  Herpes simplex virus 2 (HSV-2)  

 

Obs! Negativt resultat utesluter inte CNS infektion. Diskussion med infektionskonsult rekommenderas för tolkning av resultat.

Interferens och felkällor

Exempel på falskt negativt resultat:

  • CNS infektion med agens som inte ingår i denna panelanalys
  • För tidig/sen sjukdomsskede för påvisbar arvsmassa
  • Sensitiviteten är lägre vid rekurrent viral CNS infektion
  • Hämmande substanser i CSV kan påverka analysen

Exempel på falskt positivt resultat:

  • Provtagningskontamination
  • HHV-6 förekommer i CSV ofta vid CNS infektioner av en annan      etiologi
  • Kvarstående nukleinsyra efter genomgången infektion (positiv 2-4
    veckor efter insjuknandet)

Ackrediterad

Nej

Övrigt

Obs! CNS infektioner med vissa agens är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.