Actinomyces

Medicinsk bakgrund

Actinomyces israelii och bovis är anaeroba bakterier som i växtsättet påminner om svampar. Den ingår normalt i näsa och svalg och i den normala munfloran hos friska personer. Den kan orsaka svårläkta infektioner i luftvägarna och i ansiktet. Infektionen smittar inte.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i ytlig eller djup infektion och ange provlokal. Ange frågeställningen Actinomyces under kliniska data.

Mätprincip

Odling på selektiva och icke selektiva medier

Svar

Negativ odling besvaras "Ingen växt av Actinomyces"

Positiv odling besvaras "Växt av Actinomyces"

Svar inom 2-4 dagar.

Ackrediterad

Ja.