Cervixsekret

Medicinsk bakgrund

Prov tas vid misstanke om rubbad normalflora t. ex. vid fluor och irritation. Bakterieodling från cervix är svårtolkad, varför allmän odling är av begränsat kliniskt värde.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i allmän odling under kolumnen STI/genitalprov, och fyll i provlokal cervix och/eller GBS odling, uretra, eller vagina. 

Ange om det finns misstanke om svamp. Ange relevanta kliniska data.

Assynjabeställning

Cervix-odl

Cervix-GBS-odl

Vaginal-odl

Vaginal-GBS-odl

Urethra-odl

Provmaterial

Cervixsekret, urethrasekret, vaginalsekret

Provtagningsmaterial

Provmaterial

Cervix, vaginal, urethra

Provtagningsmaterial

Provtagningsset eSwab transportmedium vit skruvkork, regular pinne, art.nr 103 605 440.  (Cervix- och vaginalprov)

Provtagningsset eSwab transportmedium orange skruvkork, regular pinne, art.nr 104267844. (urethraprov)

Provtagningsset eSwab transportmedium blå skruvkork. Vuxen pinne, art.nr 103605457. Pediatrisk pinne, art.nr 104267851. (urethraprov)

Provtagning

Cervix; Använd spekulum. För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera. Berör ej vaginalslemhinnan så att provet kontamineras. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken.

Urethra; Gör ren urethramynningen med kompress. Tag provet genom att föra in pinnen 2-4 cm i uretra, rotera den försiktigt 3-5 sek. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken. På kvinnor tas prov från uretramynningen.

Vagina; Rotera pinnen mot slidväggen, 2-3 cm upp. Var noga med att föra isär ingången. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken.

Transport och förvaring

Hållbarhet 2 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Negativt svar:

Cervixsekret; "Ingen växt av patogena bakterier" eller Aerob odling ingen växt". 

GBS-odling från cervixsekret; "Ingen växt av GBS".

Urethrasekret; "Växt av normal uretraflora" eller "Aerob odling ingen växt".

Vaginalsekret; "Växt av för åldern normal vaginalflora eller Aerob odling ingen växt".

Positiv odling besvaras "Växt av" följt av bakteriens namn och resistensbestämning.

Svar 1-4 dagar.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja