Jästsvamp, odling och direktmikroskopi

Medicinsk bakgrund

De svampar som kan ge infektioner indelas i jästsvampar och filamentösa svampar. Till filamentösa svampar räknas dermatofyter och mögelsvampar. Jästsvampar kan hos patienter med lokalt eller allmänt nedsatt motståndskraft orsaka infektioner på t.ex. hud och slemhinnor eller ge djupa infektioner som septikemi och meningit. Candida albicans är den i sjukdomssammanhang vanligast isolerade arten. Mer än 90% av de i Sverige isolerade dermatofyterna tillhör arterna Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes eller Epidermophyton floccosum. Dermatofytinfektioner (tinea eller ringorm) är vanligt förekommande och svamparna angriper hud, hår och/eller naglar. Ett stort antal arter mögelsvampar finns i omgivningen. Några av dessa, framförallt Aspergillus-arter, återfinns ibland som orsak till infektioner i t. ex. lungor, ögon och öron.

OBS! Provmaterial från hud, hår och naglar skickas till Klinisk mikrobiologi SU för analys. Använd urinodlingsrör med gul kork, inga tillsatser. Använd beställningsblankett från SU. För provtagningsanvisning var god se länk.

Typning och resistensbestämning av jästsvamp utförs på Klinisk mikrobiologi SU. Använd remiss från SU, se länk ovan om detta önskas. 


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i jästsvamp under kolumnen övriga prov.

Ange relevanta kliniska data samt lokalisation.

Använd remissen från SU bakteriologiska laboratoriet  om undersökning förutom jästsvamp önskas.

Provmaterial

Sekret från slemhinnor i svalg, öra (hörselgång) och genitalprov, feces, bronksekret, ventrikelsköljvätska, urin och sputum.

Provtagningsmaterial

Sterilt rör med gul kork och konad botten (urinodlingsrör).

eSwab transportmedium med vit eller rosa kork.

Sputumburk med transporthylsa.

Provtagning

Provtagningsområdet bör inte ha lokalbehandlats med antimykotika veckan före provtagningstillfället.

Ta prov för bronksekret, ventrikelsköjlvätska och urin i sterilt rör med gul kork och konad botten (urinodlingsrör). 

Ta prov för sputum i sputumburk med transporthylsa.

Ta prov för Svalg, öra (hörselgång), genitalprov och feces i eSwab med vit/ rosa kork.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 2 dygn i eSwab transportmedium. Hållbart 1 dygn i sputumburk och urinodlingsrör.

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt.

Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja